Thiết bị giáo dục

Thiết bị giáo dục

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT
Hotline

Tư vấn

0902440539 - 0903956873

icon-cart
0
Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-01
Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-02
Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-03
Bàn học sinh 1 chỗ

Bàn học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-04
Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-06
Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Bàn ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1-05
Bàn ghế học sinh 1 chỗ  điều chỉnh độ cao

Bàn ghế học sinh 1 chỗ điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-H1T-01
Bàn học sinh 1 chỗ điều chỉnh độ cao

Bàn học sinh 1 chỗ điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-H1T-02
Bàn ghế học sinh 1 chỗ điều chỉnh độ cao

Bàn ghế học sinh 1 chỗ điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-H1T-03
Ghế học sinh 1 chỗ

Ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1G-01
Ghế học sinh 1 chỗ

Ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1G-02
Ghế học sinh 1 chỗ

Ghế học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-H1G-03
Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa

Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa

Mã SP: TP-H1G-04
Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa lưng tựa gập

Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa lưng tựa gập

Mã SP: TP-H1G-05
Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa

Ghế học sinh 1 chỗ tăng đưa

Mã SP: TP-H1G-06
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-01
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-02
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-03
Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H2-04
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-05
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-05
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời

Mã SP: TP-H2-07
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời điều chỉnh độ cao

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế rời điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-H2-08
Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H2-09
Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H2-10
Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H2-11
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế băng rời có lưng tựa

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế băng rời có lưng tựa

Mã SP: TP-H2-12
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế băng rời có lưng tựa

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ghế băng rời có lưng tựa

Mã SP: TP-H2-13
Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết ghế băng lưng tựa

Bàn ghế học sinh 2 chỗ liên kết ghế băng lưng tựa

Mã SP: TP-H2-14
Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng

Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng

Mã SP: TP-HĐN-01
Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng ghế điều chỉnh độ cao

Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng ghế điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-HĐN-02
Bàn học sinh 2 chỗ đa năng tăng đưa

Bàn học sinh 2 chỗ đa năng tăng đưa

Mã SP: TP-HĐN-03
Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng điều chỉnh độ cao

Bàn ghế học sinh 2 chỗ đa năng điều chỉnh độ cao

Mã SP: TP-HĐN-04
Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H3-01
Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H4-01
Bàn ghế học sinh 4 chỗ ghế băng rời chân gỗ

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ghế băng rời chân gỗ

Mã SP: TP-H4-02
Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Bàn ghế học sinh 3 chỗ liên kết

Mã SP: TP-H4-03
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-01
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-02
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-03
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-04
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-05
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-06
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-07
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-08
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-09
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-10
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-11
Bàn Giáo viên

Bàn Giáo viên

Mã SP: TP-BGV-12
Bàn vi tính học sinh 1 chỗ

Bàn vi tính học sinh 1 chỗ

Mã SP: TP-VTH2-02
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-09
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP:
Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Mã SP: TP-VTH2-01
Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Mã SP: TP-VTH2-04
Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Bàn vi tính học sinh 2 chỗ

Mã SP: TP-VTH2-04
Bàn lab giáo viên

Bàn lab giáo viên

Mã SP: TP-GL-01
Bàn lab giáo viên

Bàn lab giáo viên

Mã SP: TP-GL-02
Bàn lab giáo viên

Bàn lab giáo viên

Mã SP: TP-GL-03
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-01
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-02
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-03
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-04
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-05
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-06
Bàn lab học sinh

Bàn lab học sinh

Mã SP: TP-LH2-07
Ghế thí nghiệm

Ghế thí nghiệm

Mã SP: TP-TNG-02
Ghế thí nghiệm

Ghế thí nghiệm

Mã SP: TP-TNG-01
Ghế thí nghiệm

Ghế thí nghiệm

Mã SP: TP-TNGX-01
Bàn thí nghiệm đo lường

Bàn thí nghiệm đo lường

Mã SP: TP-TNL-01
Bàn thí nghiệm lý học sinh 5 chỗ

Bàn thí nghiệm lý học sinh 5 chỗ

Mã SP: TP-TNLH5-01
Bàn thí nghiệm lý học sinh 02 chỗ  (Có giá treo)

Bàn thí nghiệm lý học sinh 02 chỗ (Có giá treo)

Mã SP: TP-TNLH2-01
Bàn thí nghiệm lý giáo viên

Bàn thí nghiệm lý giáo viên

Mã SP: TP-TNLGV-01
bàn thí nghiệm lý học sinh

bàn thí nghiệm lý học sinh

Mã SP: TP-TNLH2-02
bàn thí nghiệm lý GV (Có ngăn)

bàn thí nghiệm lý GV (Có ngăn)

Mã SP: TP-TNLGV-02
bàn thí nghiệm lý học sinh 4 chỗ

bàn thí nghiệm lý học sinh 4 chỗ

Mã SP: TP-TNLHH4-01
Bồn rửa đơn

Bồn rửa đơn

Mã SP: TP-BR1-01
Bồn rửa đôi

Bồn rửa đôi

Mã SP: TP-BR2-01
Xe đẩy thí nghiệm inox 201

Xe đẩy thí nghiệm inox 201

Mã SP: TP-XĐTN-01
Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh 4 chỗ

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh 4 chỗ

Mã SP: TP-TNH-02Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh 4 chỗ
Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh 2 chỗ

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh 2 chỗ

Mã SP: TP-TNH-01
Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh

Mã SP: TP-TNHH4-01
Bàn thí nghiệm hoá mặt đá granit

Bàn thí nghiệm hoá mặt đá granit

Mã SP: TP-TNHH2-01
Bàn thí nghiệm hóa sinh giáo viên

Bàn thí nghiệm hóa sinh giáo viên

Mã SP: TP-TNHGV-01
Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Mã SP: TP-TNHH5-01
Kệ treo thí nghiệm

Kệ treo thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-01
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 24 khay

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 24 khay

Mã SP: TP-TN-02
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 16 khay

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 16 khay

Mã SP: TP-TN-03
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-04
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-05
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 32 khay

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, 32 khay

Mã SP: TP-TN-06
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-07
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-08
Tủ kính hiển vi

Tủ kính hiển vi

Mã SP: TP-TN-09
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm

Mã SP: TP-TN-10
Tủ hote

Tủ hote

Mã SP:
Tủ hote

Tủ hote

Mã SP: TP-TH-02
Quầy thư viện

Quầy thư viện

Mã SP: TP-QTV-01
Tủ phích 24 ô

Tủ phích 24 ô

Mã SP: TP-TTV-01
Kệ xếp 2 mặt

Kệ xếp 2 mặt

Mã SP: TP-KTV-01
Kệ xếp 4 mặt

Kệ xếp 4 mặt

Mã SP: TP-KTV-02
Kệ sách

Kệ sách

Mã SP: TP-KS2-01
Kệ sách (mặt gỗ)

Kệ sách (mặt gỗ)

Mã SP: TP-KS2-02
Kệ sách V lỗ (mặt gỗ)

Kệ sách V lỗ (mặt gỗ)

Mã SP: TP-KS2-03
Kệ sách 2 mặt

Kệ sách 2 mặt

Mã SP: TP-KS2-04
Kệ báo chí

Kệ báo chí

Mã SP: TP-KB-01
Tủ bản đồ

Tủ bản đồ

Mã SP: TP-TBĐ-01
Kệ trưng bày

Kệ trưng bày

Mã SP: TP-KTB-01
Kệ trưng bày

Kệ trưng bày

Mã SP: TP-KTB-02
Bàn thư viện

Bàn thư viện

Mã SP: TP-BTV-01
Bàn thư viện

Bàn thư viện

Mã SP: TP-BTV-02
Bàn thư viện

Bàn thư viện

Mã SP: TP-BTV-03
Bàn thư viện

Bàn thư viện

Mã SP: TP-BTV-04
Bàn thư viện ( không ghế)

Bàn thư viện ( không ghế)

Mã SP: TP-BTV-05
Ghế thư viện

Ghế thư viện

Mã SP: TP-GTV-01
Ghế thư viện

Ghế thư viện

Mã SP: TP-GTV-02
Ghế thư viện

Ghế thư viện

Mã SP: TP-GTV-03
Bàn thư viện lục giác ( 6 bàn ghép)

Bàn thư viện lục giác ( 6 bàn ghép)

Mã SP: TP-BTV-06
Bàn thư viện ( 8 bàn ghép)

Bàn thư viện ( 8 bàn ghép)

Mã SP: TP-BTV-07
Giá vẽ 2 mặt

Giá vẽ 2 mặt

Mã SP: TP-GV2-01
Giá vẽ 1 mặt

Giá vẽ 1 mặt

Mã SP: TP-GV1-01
Bàn máy chiếu

Bàn máy chiếu

Mã SP: TP-BMC-01
Bàn máy chiếu

Bàn máy chiếu

Mã SP: TP-BMC-02
Giá báo chí

Giá báo chí

Mã SP: TP-GB-01
Giá treo tranh

Giá treo tranh

Mã SP: TP-GTT-01
Bảng từ xanh

Bảng từ xanh

Mã SP: TP-BT-01
Bảng từ trắng

Bảng từ trắng

Mã SP: TP-BT-02
Bảng ghim ( bảng nĩ)

Bảng ghim ( bảng nĩ)

Mã SP: TP-BT-03
Bảng formica

Bảng formica

Mã SP: TP-BT-04
Bảng ghim kính lùa

Bảng ghim kính lùa

Mã SP: TP-BT-05
Bảng lùa (từ xanh)

Bảng lùa (từ xanh)

Mã SP: TP-BT-06
Bảng di động 1 mặt nỉ 1 mặt từ xanh

Bảng di động 1 mặt nỉ 1 mặt từ xanh

Mã SP: TP-BDĐ-01
Bảng di động 1 mặt nỉ 1

Bảng di động 1 mặt nỉ 1

Mã SP: TP-BDĐ-01
Bảng di động 1 mặt formica

Bảng di động 1 mặt formica

Mã SP: TP-BDĐ-03
Bảng thông báo di động kính lùa

Bảng thông báo di động kính lùa

Mã SP: TP-BDĐ-04
Bảng thông báo di động

Bảng thông báo di động

Mã SP: TP-BDĐ-05
Tủ Giáo Viên 1

Tủ Giáo Viên 1

Mã SP: TP-TGV-01
Tủ giáo viên 2

Tủ giáo viên 2

Mã SP: TP-TGV-02
Tủ giáo viên 3

Tủ giáo viên 3

Mã SP: TP-TGV-03
Tủ giáo viên 2 cửa 4 ngăn

Tủ giáo viên 2 cửa 4 ngăn

Mã SP: TP-TGV-04
Tủ đựng dụng cụ cá nhân (có khoá)

Tủ đựng dụng cụ cá nhân (có khoá)

Mã SP: TP-THS-04
Tủ giáo viên

Tủ giáo viên

Mã SP:
Tủ học sinh bán trú

Tủ học sinh bán trú

Mã SP: TP-THS-03
Tủ dụng cụ HS bán trú

Tủ dụng cụ HS bán trú

Mã SP: TP-THS-01
Tủ đựng dụng cụ cá nhân 18 ô (có khoá)

Tủ đựng dụng cụ cá nhân 18 ô (có khoá)

Mã SP: TP-THS-05
Tủ y tế

Tủ y tế

Mã SP: TP-YT-01
Tủ y tế

Tủ y tế

Mã SP: TP-YT-02
Tủ y tế

Tủ y tế

Mã SP: TP-YT-03
Tủ y tế

Tủ y tế

Mã SP: TP-YT-04
Tủ y tế gỗ

Tủ y tế gỗ

Mã SP: TP-YT-05
Tủ y tế gỗ

Tủ y tế gỗ

Mã SP: TP-YT-06
Tủ y tế gỗ

Tủ y tế gỗ

Mã SP: TP-YT-07
Trống trường TH

Trống trường TH

Mã SP: TP-TT-01
Trống đội

Trống đội

Mã SP: TP-TĐ-01
Giường cá nhân

Giường cá nhân

Mã SP: TP-G-01
Giường tầng

Giường tầng

Mã SP: TP-G2-01
Giường tầng

Giường tầng

Mã SP: TP-G2-02
Giường Inox

Giường Inox

Mã SP: TP-G-02
Bục thuyết trình

Bục thuyết trình

Mã SP: TP-BTT-01
Bục thuyết trình

Bục thuyết trình

Mã SP: TP-BTT-02
Bục thuyết trình

Bục thuyết trình

Mã SP: TP-BTT-03
Bục thuyết trình

Bục thuyết trình

Mã SP: TP-BTT-04
Bục tượng Bác

Bục tượng Bác

Mã SP: TP-BTB-01
Bục tượng Bác

Bục tượng Bác

Mã SP: TP-BTB-02
Bục tượng Bác

Bục tượng Bác

Mã SP: TP-BTB-03
Bục tượng Bác

Bục tượng Bác

Mã SP: TP-BTB-04
Bục giảng ( chân sắt, mặt gỗ )

Bục giảng ( chân sắt, mặt gỗ )

Mã SP: TP-BG-01
Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm

Mã SP: TP-LAB-2045
Bộ cấp nguồn

Bộ cấp nguồn

Mã SP: TP-LAB-2045
Khối điều khiển học viên

Khối điều khiển học viên

Mã SP: TP-LAB-2045
Tai nghe

Tai nghe

Mã SP: TP-LAB-2045
Tủ Giáo Viên (01)

Tủ Giáo Viên (01)

Mã SP: TP-TGV-01/01
Tủ giáo viên 02

Tủ giáo viên 02

Mã SP: TP-TGV-02/1
Tủ Giáo Viên 03

Tủ Giáo Viên 03

Mã SP: TP-TGV-03/1
x

vui lòng nhập thông tin để được tư vấn miễn phí