Thiết bị văn phòng

Thiết bị văn phòng

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT
Hotline

Tư vấn

0902440539 - 0903956873

icon-cart
0
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-01
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-03
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-04
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-05
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-08
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-09
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-06
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-07
Bàn làm việc Lãnh Đạo

Bàn làm việc Lãnh Đạo

Mã SP: TP-BLĐ-02
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-01
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-02
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-03
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-04
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-05
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-06
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-07
Bàn Trưởng Phòng

Bàn Trưởng Phòng

Mã SP: TP-BTP-08
Bàn làm việc Nhân viên 1 ngăn kéo

Bàn làm việc Nhân viên 1 ngăn kéo

Mã SP: TP-BLV-01
Bàn làm việc Nhân viên 2 ngăn kéo

Bàn làm việc Nhân viên 2 ngăn kéo

Mã SP: TP-BLV-02
Bàn làm việc Nhân viên 3 ngăn kéo

Bàn làm việc Nhân viên 3 ngăn kéo

Mã SP: TP-BLV-03
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-04
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-05
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-06
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-07
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-08
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-09
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-10
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-11
Bàn làm việc Nhân viên

Bàn làm việc Nhân viên

Mã SP: TP-BLV-12
Thùng 3 ngăn di động

Thùng 3 ngăn di động

Mã SP: TP-TC-01
Thùng 3 ngăn cố định

Thùng 3 ngăn cố định

Mã SP: TP-TC-02
Tủ cá nhân

Tủ cá nhân

Mã SP: TP-TC-03
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-01
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-02
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-03
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-04
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-05
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-06
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-07
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-08
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-10
Bàn vi tính văn phòng

Bàn vi tính văn phòng

Mã SP: TP-BVT-12
Bàn hội trường

Bàn hội trường

Mã SP: TP-HT4-01
Bàn hội trường 2 chỗ

Bàn hội trường 2 chỗ

Mã SP: TP-HT2-01
Bàn hội trường

Bàn hội trường

Mã SP: TP-HT2-02
Bàn hội trường 2 chỗ

Bàn hội trường 2 chỗ

Mã SP: TP-HT2-03
Bàn hội trường 3 chổ

Bàn hội trường 3 chổ

Mã SP: TP-HT3-01
Bàn hội trường

Bàn hội trường

Mã SP: TP-HT2-05
Bàn hội trường

Bàn hội trường

Mã SP: TP-HT2-06
Bàn hội trường chân sắt

Bàn hội trường chân sắt

Mã SP: TP-HT4-02
Bàn hội trường 4 chỗ

Bàn hội trường 4 chỗ

Mã SP: TP-HT4-03
Bàn hội trường

Bàn hội trường

Mã SP: TP-HT4-04
Ghế hội trường

Ghế hội trường

Mã SP: TP-GHT-01
Ghế hội trường

Ghế hội trường

Mã SP: TP-GHT-02
Ghế hội trường

Ghế hội trường

Mã SP: TP-GHT-03
Ghế hội trường

Ghế hội trường

Mã SP: TP-GHT-04
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-SL-01
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-SL-02
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-SL-03
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-SL-04
Bàn tiếp khách

Bàn tiếp khách

Mã SP: TP-TK-01
Bàn tiếp khách

Bàn tiếp khách

Mã SP: TP-TK-02
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-TK-03
Salon, bàn ghế khách

Salon, bàn ghế khách

Mã SP: TP-TK-04
Bàn họp 16 chỗ có ngăn

Bàn họp 16 chỗ có ngăn

Mã SP: TP-BH-01
Bàn họp 20 chỗ

Bàn họp 20 chỗ

Mã SP: TP-BH-02
Bàn họp 20 chỗ

Bàn họp 20 chỗ

Mã SP: TP-BH-03
Bàn họp 12 chỗ

Bàn họp 12 chỗ

Mã SP: TP-BH-04
Bàn họp 16 chỗ

Bàn họp 16 chỗ

Mã SP: TP-BH-05
Bàn họp

Bàn họp

Mã SP: TP-BH-06
Bàn họp

Bàn họp

Mã SP: TP-BH-07
Bàn họp 6 chỗ

Bàn họp 6 chỗ

Mã SP: TP-BH-08
Bàn họp

Bàn họp

Mã SP: TP-BH-09
Bàn họp 6 chỗ

Bàn họp 6 chỗ

Mã SP: TP-BH-10
Bàn họp

Bàn họp

Mã SP: TP-BH-11
Ghế gỗ

Ghế gỗ

Mã SP: TP-GG-01
Ghế gỗ tự nhiên

Ghế gỗ tự nhiên

Mã SP: TP-GG-02
Ghế gỗ tự nhiên

Ghế gỗ tự nhiên

Mã SP: TP-GG-03
Ghế gỗ tự nhiên

Ghế gỗ tự nhiên

Mã SP: TP-GG-04
Ghế gỗ tự nhiên

Ghế gỗ tự nhiên

Mã SP: TP-GG-05
Ghế gỗ đầu bò

Ghế gỗ đầu bò

Mã SP: TP-GG-06
Ghế gỗ

Ghế gỗ

Mã SP: TP-GG-07
Ghế gỗ

Ghế gỗ

Mã SP: TP-GG-08
Ghế gỗ

Ghế gỗ

Mã SP: TP-GG-09
Ghế gỗ

Ghế gỗ

Mã SP: TP-GG-10
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-01
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-02
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-03
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-04
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-05
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: TP-GXL-06
Ghế xoay trung

Ghế xoay trung

Mã SP: TP-GXT-01
Ghế xoay trung

Ghế xoay trung

Mã SP: TP-GXT-02
Ghế xoay trung

Ghế xoay trung

Mã SP: TP-GXT-03
Ghế xoay nhỏ

Ghế xoay nhỏ

Mã SP: TP-GXN-01
Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ

Mã SP: TP-GCQ-01
Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ

Mã SP: TP-GCQ-02
Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ

Mã SP: TP-GCQ-03
Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ

Mã SP: TP-GCQ-04
Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ

Mã SP: TP-GCQ-05
Ghế chờ 4 chỗ ( lưng cong)

Ghế chờ 4 chỗ ( lưng cong)

Mã SP: TP-GC4-01
Ghế chờ 4 chỗ(lưng thẳng)

Ghế chờ 4 chỗ(lưng thẳng)

Mã SP: TP-GC4-02
Ghế chờ 3 chỗ Inox

Ghế chờ 3 chỗ Inox

Mã SP: TP-GC3-01
Ghế sắt mặt nhựa

Ghế sắt mặt nhựa

Mã SP: TP-GS-01
Ghế sắt chân quỳ, mặt bọc nệm

Ghế sắt chân quỳ, mặt bọc nệm

Mã SP: TP-GS-02
Ghế sắt, mặt và lưng tựa gỗ ghép

Ghế sắt, mặt và lưng tựa gỗ ghép

Mã SP: TP-GS-03
Ghế sắt

Ghế sắt

Mã SP: TP-GS-04
Ghế sắt mặt nêm

Ghế sắt mặt nêm

Mã SP: TP-GS-05
Ghế sắt

Ghế sắt

Mã SP: TP-GS-06
Ghế sắt

Ghế sắt

Mã SP: TP-GS-07
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-01
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-02
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-03
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-04
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-05
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-06
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-07
Ghế xếp

Ghế xếp

Mã SP: TP-GX-08
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-06
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-07
Tủ hồ sơ ca nhân

Tủ hồ sơ ca nhân

Mã SP: TP-TVP-08
Tủ hồ sơ ca nhân

Tủ hồ sơ ca nhân

Mã SP: TP-TVP-09
Tủ hồ sơ cá nhân 3 ngăn

Tủ hồ sơ cá nhân 3 ngăn

Mã SP: TP-TVP-10
Tủ hồ sơ cá nhân 2 ngăn

Tủ hồ sơ cá nhân 2 ngăn

Mã SP: TP-TVP-11
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-12
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-13
Tủ hồ sơ văn phòng (tủ gỗ)

Tủ hồ sơ văn phòng (tủ gỗ)

Mã SP: TP-TVP-14
Tủ hồ sơ văn phòng (bằng gỗ)

Tủ hồ sơ văn phòng (bằng gỗ)

Mã SP: TP-TVP-15
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-16
Tủ tole

Tủ tole

Mã SP: TP-TVP-17
Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ

Mã SP: TP-TVP-01
Tủ trưng bày (kính 8mm)

Tủ trưng bày (kính 8mm)

Mã SP: TP-TVP-02
Tủ kệ hồ sơ

Tủ kệ hồ sơ

Mã SP: TP-TVP-03
Tủ giáo viên

Tủ giáo viên

Mã SP: TP-TVP-04
Tủ treo chìa khoá

Tủ treo chìa khoá

Mã SP: TP-TCK-01
Tủ giáo viên

Tủ giáo viên

Mã SP: TP-TVP-05
Bàn ghế inox

Bàn ghế inox

Mã SP: TP-BA-01
Bàn đựng thức ăn inox

Bàn đựng thức ăn inox

Mã SP: TP-BTP-BCN-01
Bàn chia thức ăn inox

Bàn chia thức ăn inox

Mã SP: TP-BTP-02
Bàn chia thức ăn inox

Bàn chia thức ăn inox

Mã SP: TP-BTP-03
Bàn chia thức ăn inox

Bàn chia thức ăn inox

Mã SP: TP-BTP-04
Bàn chế biến thức ăn

Bàn chế biến thức ăn

Mã SP: TP-BTP-05
Bồn ngâm rau chân inox

Bồn ngâm rau chân inox

Mã SP: TP-BR-01
Bàn rửa 1 hộc chân inox

Bàn rửa 1 hộc chân inox

Mã SP: TP-BR-02
Bồn rửa 2 hộc chân inox

Bồn rửa 2 hộc chân inox

Mã SP: TP-BR-03
Bồn rửa 3 hộc inox

Bồn rửa 3 hộc inox

Mã SP: TP-BR-04
Xe đẩy thức ăn inox

Xe đẩy thức ăn inox

Mã SP: TP-XĐ-01
Xe đẩy thức ăn inox

Xe đẩy thức ăn inox

Mã SP: TP-XĐ-02
Tủ hấp khăn 480 khăn

Tủ hấp khăn 480 khăn

Mã SP: TP-THK-01
Tủ hấp cơm 30kg

Tủ hấp cơm 30kg

Mã SP: TP-THC-01
Tủ Sấy chén 250chén

Tủ Sấy chén 250chén

Mã SP: TP-TSC-01
Bếp 3 lò chân inox

Bếp 3 lò chân inox

Mã SP: TP-BCN-01
Kệ 3 tầng song inox

Kệ 3 tầng song inox

Mã SP:
Kệ 3 tầng song inox

Kệ 3 tầng song inox

Mã SP: Kệ 3 tầng song inox 201
Kệ 4 tầng mặt inox

Kệ 4 tầng mặt inox

Mã SP:
Kệ 4 tầng song inox

Kệ 4 tầng song inox

Mã SP:
Tủ dụng cụ bếp inox

Tủ dụng cụ bếp inox

Mã SP:
Bàn chia thức ăn inox 0.8

Bàn chia thức ăn inox 0.8

Mã SP: TP-BTP-02/1
Ghế Xoay Nhỏ

Ghế Xoay Nhỏ

Mã SP: GXT-04
Ghế xoay lớn

Ghế xoay lớn

Mã SP: GXL-07
x

vui lòng nhập thông tin để được tư vấn miễn phí